Zaloguj się

Jaki certyfikat wybrać aby zrobić karierę w finansach (i nie tylko)? cz. 2

Jaki certyfikat wybrać aby zrobić karierę w finansach (i nie tylko)? cz. 2

Certyfikaty zawodowe pełnią ważną rolę w ocenie umiejętności pracownika. Nie tylko ze względu na potwierdzenie nabycia istotnej w danej dziedzinie wiedzy, ale również jako wskaźnik wysokiego zaangażowania i chęci rozwoju. Niektóre z nich stały się tak popularne, że posiadanie ich wydaje się już być zwykłą koniecznością. Jaki certyfikat będzie więc najlepszy dla rozwoju wybranej przez nas ścieżki kariery?  

W poprzednim artykule z tej serii pisaliśmy o najpopularniejszych międzynarodowych certyfikatach z dziedziny finansów. Omówiliśmy takie kwalifikacje jak ACCA, CFA, CIMA czy CIA. Tym razem zamierzamy pójść o krok dalej i nie ograniczać się jedynie do branży finansowej. Jak się okazuje, międzynarodowe certyfikaty mają się bardzo dobrze również w innych dziedzinach.

FRM (ang. Financial Risk Manager)

FRM to międzynarodowa kwalifikacja z dziedziny zarządzania ryzykiem finansowym przyznawana od 1997 roku. Certyfikowana jest przez GARP (ang. The Global Association of Risk Professionals), globalnie działające stowarzyszenie zrzeszające osoby zarządzające ryzykiem finansowym. Aby móc posługiwać się tytułem FRM należy zdać odpowiedni egzamin oraz posiadać przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym lub obszarze powiązanym (np. audyt, ekonomia, handel). 

Egzaminy odbywają się cyklicznie – w maju oraz listopadzie. W Polsce do testu można przystąpić jedynie w Warszawie. Egzamin przeprowadzany jest całkowicie w języku angielskim i składa się z dwóch części. Istnieje możliwość przystąpienia do obydwu części w maju, natomiast nie ma możliwości zdania obydwu części w listopadzie. 

Pierwsza część egzaminu skupia się na zagadnieniach z dziedziny rynków i produktów finansowych oraz analizy ilościowej i modeli używanych do wyceny i analizy ryzyka. Druga z kolei porusza bardziej szczegółowo tematykę typologii ryzyka finansowego (ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne) oraz aktualnych wydarzeń w świecie finansów. Obydwie części trwają po 4 godziny i składają się z pytań wielokrotnego wyboru. Sam poziom egzaminu uznaje się za stosunkowo wysoki, a jego próg zdawalności to około 45%.

Aby zapisać się na egzamin należy najpierw wpłacić wpisowe do stowarzyszenia w wysokości 300 dolarów. Każda część egzaminu to koszt pomiędzy 350, a 650 dolarów. Cena uzależniona jest od terminu zapisania się na egzamin – im wcześniej, tym będzie ona niższa. Koszt ponownego przystąpienia do każdej części jest porównywalny z kosztem przystąpienia do egzaminu za pierwszym podejściem. 

Osoby z kwalifikacją FRM mogą liczyć na zatrudnienie w większości instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się zarządzaniem ryzykiem finansowym, czyli m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz w firmach doradczych czy konsultingowych. Certyfikat ten często wybierają posiadacze kwalifikacji CFA, w celu poszerzenia wiedzy o zagadnienia związane z ryzykiem.

PRM (ang. Professional Risk Manager)

PRM to certyfikat stanowiący niejako alternatywę dla wspomnianego wcześniej FRM. Kwalifikacja organizowana jest przez międzynarodowe stowarzyszenie PRMIA (ang. Professional Risk Managers’ International Association), zrzeszające ponad 70 tys. członków. 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie kwalifikacji jest dyplom licencjata i 2 lata doświadczenia zawodowego lub alternatywnie 4 lata pracy w zawodzie. Egzaminy odbywają się w 4 terminach i składają się z 4 części. Sprawdzana jest przede wszystkim wiedza z rynków finansowych, działających na nich instrumentach, matematycznych metod pomiaru ryzyka i praktyk zarządzania ryzykiem, a także znajomości standardów etycznych PRMIA i regulaminu organizacji.

Wszystkie 4 egzaminy składają się z pytań wielokrotnego wyboru, przeprowadzane są w języku angielskim i trwają po 1-2 godziny. Do każdego z egzaminów można przystąpić osobno lub zdecydować się na zdawanie wszystkich jednego dnia. Ze względu na dosyć obszerny materiał, zdecydowana większość kandydatów podchodzi do każdego z egzaminów oddzielnie. Próg zaliczenia wynosi 60%.

Egzamin każdorazowo wiąże się z kosztem 195 dolarów. Możemy liczyć na zniżkę w przypadku przystąpienia do wszystkich egzaminów jednocześnie. Wtedy za wszystko zapłacimy 500 dolarów. Niewątpliwym ułatwieniem w zdawaniu jest duża liczba centrów egzaminacyjnych. W Polsce do egzaminu można przystąpić m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu czy Bydgoszczy. 

W przygotowaniu do egzaminów bardzo ważna jest dobra znajomość matematyki, z naciskiem na algebrę liniową, metody numeryczne, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Dlatego też wiele osób decyduje się na skorzystanie z oferty kursów prowadzonych przez firmy szkoleniowe, certyfikowane przez samą organizację PRMIA. Każdy z kursów dedykowany jest jednemu z 4 egzaminów, a jego koszt to około 5-6 tys. złotych. W przypadku chęci wzięcia udziału we wszystkich kursach, musimy być przygotowani na wydatek rzędu 20-24 tys. złotych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź ofertę kursów finansowych dostępną na altEd.

szkolenia finansowe

Kwalifikacja PRM kierowana jest głównie do osób pracujących w branży bankowej, ubezpieczeniowej czy wszelkiego rodzaju firmach doradczych w obszarze ryzyka finansowego. Posiadacze certyfikatu zazwyczaj zajmują stanowiska kontrolerów czy dyrektorów finansowych. Certyfikat ten jest również często wybierany przez posiadaczy kwalifikacji CFA, w celu poszerzenia wiedzy o zagadnienia związane z ryzykiem.

PMP (ang. Project Management Professional)

PMP to certyfikat sygnowany przez PMI (ang. Project Management Institute), amerykańską organizację zrzeszającą ekspertów od zarządzania projektami. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych certyfikacji dla menedżerów projektów. Ma ona globalny charakter, w przeciwieństwie do innych kwalifikacji z zarządzania projektami, które są popularne zazwyczaj jedynie w poszczególnych regionach. Cechuje się również najbardziej rygorystycznymi kryteriami, co znacznie utrudnia jej zdobycie.

Kandydat ubiegający się o certyfikat musi posiadać wykształcenie wyższe (min. licencjat), co najmniej 3 lata doświadczenia (4,5 tys. godzin w zarządzaniu projektami m.in. na stanowisku kierownika projektu), odbyć 35 godzin szkoleń z zarządzania projektami i zdać egzamin. Możliwe jest także uzyskanie kwalifikacji bez wykształcenia wyższego, jednak wymogi dotyczące doświadczenia są wtedy odpowiednio wyższe – 4 lata i 7,5 tys. godzin doświadczenia w prowadzeniu projektów.

Egzamin składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru, trwa 4 godziny i zdawany jest w dedykowanych do tego centrach egzaminacyjnych. Próg zaliczenia testu nie jest oficjalnie znany. Szacuje się, że jest to około 60%-80% poprawnych odpowiedzi. Głównym źródłem wiedzy potrzebnej do zdobycia certyfikatu są materiały zawarte w „A Guide to Project Management Body of Knowledge”. Można również zdecydować się na wzięcie udziału w odpowiednich szkoleniach. Sprawdź najlepsze kursy z zarządzania projektami dostępne na platformie altEd.

Po zdaniu egzaminu należy spełnić również szereg kryteriów aby utrzymać certyfikację, gdyż wydawana jest ona jedynie na okres 3 lat. Tak więc, by nie straciła ona ważności należy w ciągu 3 lat po jej otrzymaniu zdobyć minimum 60 punktów PDU (ang. Professional Development Units). Są one przyznawane za udział w szkoleniach i konferencjach związanych z zarządzaniem projektami. Daje to swego rodzaju zapewnienie, że osoba posługująca się certyfikatem PMP ciągle się kształci i jest na bieżąco z obecnymi trendami. 

Posiadanie kwalifikacji PMP popłaca gdyż oprócz zapewnienia kompleksowej wiedzy z zarządzania projektami, znacząco zwiększa również możliwości zarobkowe posiadacza. Szacuje się, że osoby certyfikowane zarabiają średnio 17% więcej na stanowiskach zarządzania projektami niż osoby nie posiadające certyfikatu.

CIM (ang. Chartered Institute of Marketing)

CIM to nie nazwa certyfikatu, a największa na świecie organizacja zrzeszająca specjalistów z branży marketingowej. Należy do niej obecnie ponad 60 tys. członków ze 134 krajów. Organizacja powstała w 1911 roku, a jej siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. Podstawowym profilem jej działalności jest certyfikacja marketerów poprzez ujednolicone w skali światowej egzaminy. Ponadto, organizacja prowadzi jednocześnie badania naukowe i zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją marketingu.

Stowarzyszenie CIM posiada w swojej ofercie szereg certyfikatów, m.in. Professional Certificate in Marketing, Professional Diploma in Marketing oraz Chartered Postgraduate Diploma in Marketing. Przy czym poziom trudności egzaminu oraz szereg wymogów, które należy spełnić aby otrzymać daną certyfikację rośnie według wymienionej kolejności. Do wszystkich egzaminów przystąpić można dwa razy w roku – w czerwcu i grudniu. 

Członkostwo w organizacji można zdobyć na podstawie posiadanego doświadczenia oraz zdania wymaganych egzaminów. Rozróżnia się kilka rodzajów członkostwa:

  • Associate (ACIM) – najmniej wymagające kryteria. Wystarczy posiadanie dyplomu Professional Diploma in Marketing lub Professional Postgraduate Diploma in Marketing;
  • Member (MCIM) – trzyletnie doświadczenie w marketingu, w tym zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
  • Fellow (FCIM) – najbardziej wymagające kryteria. 15-letnie doświadczenie w marketingu, w tym stanowisko starszego konsultanta, dyrektora naczelnego, wykonawczego lub tytuł profesora w zakresie marketingu.

Członkowie CIM w stopniu Member lub Fellow, mają prawo ubiegać się o nadanie tytułu Chartered Marketera, który jest najwyższym stopniem nadawanym przez organizację. Jego nadanie oznacza nie tylko wysokie kompetencje i wiedzę w zakresie marketingu, ale również długoletnie praktyczne doświadczenie.

Z uwagi na wysokie wymagania odnośnie poziomu wiedzy oraz znaczne rozproszenie materiałów, przed egzaminami zaleca się udział w szkoleniach przygotowujących. Cena szkoleń uzależniona jest od poziomu danego egzaminu i zawiera się w przedziale  6-12 tys. złotych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź ofertę kursów marketingowych dostępną na altEd.

Do całości kosztów należy dodatkowo doliczyć cenę egzaminu oraz opłatę członkowską CIM. Na obniżenie całkowitego kosztu może mieć wpływ przystąpienie do szkolenia w kilka osób (zniżka grupowa) lub pokrycie części wydatków przez pracodawcę. 

Który certyfikat będzie najlepszy dla mnie?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli jednak zawęzimy pole wyboru do dziedziny, która nas interesuje to znacznie ułatwi nam to wybór. Gorzej gdy w danym obszarze jest kilka kwalifikacji o bardzo zbliżonej tematyce. Dobrym przykładem może być np. CFA i Doradca Inwestycyjny (DI) lub PRM i FRM. Większy wybór może utrudnić nam podjęcie decyzji. Jeśli nie planujemy kariery za granicą, zazwyczaj dobrym wyjściem jest wybór certyfikatu, który jest bardziej popularny lokalnie.

Zdecydowana większość certyfikatów zawodowych to certyfikaty z dziedziny finansów. W innych obszarach, takich jak chociażby wspomniany w tym artykule marketing czy zarządzanie projektami, o wiele łatwiej wybrać odpowiednią kwalifikację. Mamy tam zazwyczaj do czynienia jedynie z kilkoma organizacjami o bogatym doświadczeniu, które oferują, prestiżowe i rozpoznawalne kwalifikacje.

Należy pamiętać, że najważniejszym elementem w zdobyciu każdej kwalifikacji jest posiadanie dogłębnej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też, przed przystąpieniem do egzaminu warto jest się odpowiednio przygotować. Dobrym pomysłem może być odbycie specjalistycznych kursów lub szkoleń, które pomogą nam opanować wymagany materiał. Na altEd gromadzimy informacje na temat szkoleń biznesowych, w tym również kursów przygotowujących do egzaminów certyfikacyjnych. Sprawdź oferty dostępne na naszej stronie i znajdź najlepsze zajęcia dla siebie!

Jesteś w trakcie kursu lub świeżo po jego ukończeniu? Zostaw swój komentarz i oceń go na altEd. Pomóż innym w wyborze najlepszej oferty!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.