Zaloguj się

Jaki certyfikat wybrać aby zrobić karierę w finansach?

Jaki certyfikat wybrać aby zrobić karierę w finansach?

Certyfikaty zawodowe pełnią ważną rolę w ocenie umiejętności pracownika. Nie tylko ze względu na potwierdzenie nabycia istotnej w danej dziedzinie wiedzy, ale również jako wskaźnik wysokiego zaangażowania i chęci rozwoju. Niektóre z nich stały się tak popularne, że posiadanie ich wydaje się już być zwykłą koniecznością. Jaki certyfikat będzie więc najlepszy dla rozwoju wybranej przez nas ścieżki kariery?  

Ostatnimi czasy coraz większą popularność zyskują międzynarodowe kwalifikacje. Dużym plusem posiadania takiego certyfikatu zawodowego jest jego ogólnoświatowa rozpoznawalność. Umożliwia to często zdobycie wymarzonej pracy nie tylko na rodzimym rynku, ale również poza jego granicami. Jest to związane z faktem, że ich program jest opracowywany przez poważane i rozpoznawalne stowarzyszenia biznesowe. Szczególną wagę do zdobytych w ten sposób kwalifikacji przykładają międzynarodowe korporacje finansowe, firmy doradcze bądź instytucje publiczne. Posiadacze certyfikatów mogą liczyć na większe zainteresowanie na rynku pracy, szybsze awanse oraz wyższą pensję. 

Z drugiej strony należy pamiętać, iż zdobycie upragnionego certyfikatu wiąże się z dużymi wyrzeczeniami. Najczęściej jest to kilka lat solidnej nauki oraz zaliczania kolejnych, wymagających egzaminów. Nierzadko też, oprócz potrzebnego czasu, barierą może być cena. Egzaminy i przygotowujące do nich szkolenia to koszt od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W poniższym artykule prezentujemy najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne certyfikaty zawodowe wraz z ich charakterystyką. Doradzamy również dla kogo są one przeznaczone. Dzięki temu dowiesz się, który z nich będzie najlepszy dla rozwoju Twojej ścieżki kariery. 

ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants)

ACCA to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii zrzeszająca ekspertów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Aby uzyskać certyfikat potwierdzający dołączenie do jej szeregów, należy wykazać się 3-letnią praktyką zawodową oraz zdać 14 egzaminów potwierdzających zdobyte umiejętności. Większość z egzaminów poświęconych jest rachunkowości finansowej, lecz pojawiają się również zagadnienia związane z zarządzaniem, podatkami, prawem, audytem czy też analizą biznesową.

Egzaminy ACCA odbywają się co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Za ich organizację w Polsce odpowiada British Council i są one przeprowadzane w trzech miastach: w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Każdy z egzaminów trwa 3 godziny, a do jego zaliczenia potrzebne jest co najmniej 50% punktów. Od momentu rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia mija średnio od 2,5 do 4 lat. Istnieje także pewne ograniczenie – od momentu rejestracji do zdania ostatniego egzaminu nie może upłynąć więcej niż 10 lat. 

Całkowita cena za zdanie wszystkich egzaminów to ok. 4 tys. złotych. Do kosztów posiadania certyfikatu należy doliczyć coroczną opłatę członkowską w wysokości 97 funtów (ok. 470 zł) pobieraną przez organizację ACCA. Aby przygotować się odpowiednio do wszystkich egzaminów, zaleca się odbycie specjalnych kursów przygotowujących. Ich cena waha się od 20 do 30 tys. złotych. Koszty te są znaczące, lecz w wielu firmach istnieją programy finansowania kwalifikacji ACCA. Najlepiej więc będzie zapytać o szczegóły własnego pracodawcę. 

Organizacja zrzesza już w swoich szeregach 162 tys. członków w ponad 170 krajach, z czego 1350 w samej Polsce. Posiadacze kwalifikacji ACCA są szczególnie pożądani na stanowiskach, takich jak: kontroler i analityk finansowy, audytor bądź manager i dyrektor finansowy. Miesięczne zarobki brutto osób posiadających certyfikat zaczynają się od 8 tys. złotych, po kilku latach nierzadko przekraczając 20 tys. złotych.

CFA (ang. Chartered Financial Analyst)

CFA to kwalifikacja nadawana przez CFA Institute, światową organizacją zrzeszającą profesjonalistów w zakresie finansów. Instytut ma siedzibę w USA i  działa już od ponad 60 lat, zrzeszając w tej chwili ponad 130 tys. członków. W Polsce certyfikat posiada już ponad 500 osób, a ich ilość cały czas wzrasta. Kwalifikacja CFA polecana jest szczególnie osobom planującym karierę w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego, bankowości inwestycyjnej bądź zarządzania aktywami finansowymi. Typowym posiadaczem licencji CFA jest analityk inwestycyjny lub finansowy, a także zarządzający funduszem inwestycyjnym.

Egzamin składa się z trzech etapów i przeprowadza się go w języku angielskim. Każdy z nich dzieli się na dwie trzygodzinne sesje, z których jedna odbywa się rano, a druga po południu. Pierwszy etap porusza tematykę związaną z wyceną inwestycji, analizą sprawozdań finansowych, metodami ilościowymi oraz rynkami i instrumentami finansowymi. Poziom drugi kładzie nacisk na dogłębne zrozumienie analizy danych branż i spółek. Z kolei poziom trzeci koncentruje się głównie na zarządzaniu portfelem oraz metodach pomiaru wyników inwestycyjnych. Pierwszy etap odbywa się dwa razy w roku: w czerwcu i grudniu. Natomiast kolejne dwa raz do roku – w czerwcu. 

W Polsce wszystkie etapy egzaminów odbywają się w Warszawie. Z racji tego, że w ciągu roku kandydat może przystąpić wyłącznie do jednego etapu, minimalny okres potrzebny do zdania wszystkich egzaminów to 3 lata. Dużym udogodnieniem jest to, iż do każdego poziomu można podchodzić wielokrotnie. W przeciwieństwie do ACCA, nie ma ograniczeń odnoszących się do czasu jaki może upłynąć pomiędzy zdaniem pierwszego i ostatniego poziomu.

szkolenia finansowe

Do zdobycia licencji nie wystarczy poprawne zdanie wszystkich egzaminów. Konieczne jest również posiadanie minimum 4-letniego doświadczenia zawodowego związanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych. Całkowity koszt uzyskania kwalifikacji zamyka się w 2,5 tys. dolarów. Jednak cena ta zakłada, iż do każdego egzaminu będziemy przygotowywali się samodzielnie. Koszty kursów przygotowujących są nieco wyższe, lecz podobnie jak w przypadku ACCA – często finansuje je pracodawca. 

CIMA (ang. The Chartered of Management Accountants)

CIMA to założony w 1919 roku w Londynie Instytut Rachunkowości Zarządczej. Organizacja zajmuje się edukacją specjalistów z dziedziny zarządzania finansami i liczy w tej chwili ponad 232 tys. członków w 177 krajach. Kwalifikacja CIMA jest uznawana na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny zestaw kompetencji w obszarze finansów.

Egzaminy obejmują materiał z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej, ekonomiki przedsiębiorstw zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami oraz zarządzania strategicznego, jak również prawa i podatków. Aby uzyskać certyfikat CIMA należy zdać 15 egzaminów, które podzielone są na 4 etapy (2 z nich można zrealizować już w trakcie studiów na akredytowanej przez CIMA uczelni). 

Do zaliczenia każdego z egzaminów potrzebne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, a zdobycie pełnej kwalifikacji zajmuje zazwyczaj od 2 do 4 lat. Dużą zaletą jest posiadanie dyplomu studiów ekonomicznych lub finansowych. Dzięki przedmiotom realizowanym w trakcie studiów można uzyskać zwolnienie z pierwszych 5 egzaminów. W jeszcze lepszej sytuacji są absolwenci programu MBA, gdyż mogą uzyskać zwolnienie aż z 11 egzaminów. Należy również wspomnieć o tym, że tego rodzaju zwolnienia z egzaminów przyczyniają się jednocześnie do znacznego obniżenia kosztów uzyskania kwalifikacji. 

Aby starać się o uzyskanie certyfikatu należy posiadać wyższe wykształcenie i przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z zakresem tematycznym kwalifikacji. W Polsce egzaminy odbywają się w dwóch miastach: w Warszawie i Krakowie. Na koszty uzyskania kwalifikacji składają się: opłata rejestracyjna (60 GBP), opłata członkowska (90 GBP rocznie) oraz poszczególne egzaminy (od 45 do ponad 100 GBP za egzamin). 

Osoby z certyfikatem CIMA najczęściej spotkać można w instytucjach finansowych (banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie). Pracują jako kontrolerzy finansowi, konsultanci, analitycy bądź dyrektorzy finansowi. Miesięczne zarobki osób z tą kwalifikacją nierzadko przekraczają 20 tys. złotych.

CIA (ang. Certified Internal Auditor)

Pomimo tego, że nazwa certyfikatu może kojarzyć się nam z amerykańską agencję wywiadowczą, kwalifikacja CIA obejmuje tematycznie zagadnienia związane z pracą audytora wewnętrznego. Certyfikat wydawany jest przez amerykański Instytut Audytorów Wewnętrznych, który zrzesza prawie 200 tys. członków na całym świecie. Jest to wiodąca instytucja zajmująca się nie tylko certyfikowaniem, ale również normalizacją, badaniem i kształceniem audytorów wewnętrznych. 

Ubiegać się o certyfikat może każda osoba, która ukończyła studia licencjackie i posiada 2 lata doświadczenia w audycie wewnętrznym lub uzyskała 2-letnie wykształcenie policealne i 5 lat doświadczenia w audycie wewnętrznym czy obszarze pokrewnym. Aby otrzymać kwalifikację należy zdać jedynie 3 egzaminy. Ich tematyka obejmuje przede wszystkim międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz zagadnienia z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów, zarządzania ryzykiem czy ładu korporacyjnego. Do zdobycia certyfikatu potrzebne jest uzyskanie przynajmniej 80% łącznej liczby punktów ze wszystkich egzaminów.

Cały program certyfikacji może trwać maksymalnie 4 lata – takie warunki stawiane są przed wszystkimi kandydatami. Z kolei dla osób posiadających już certyfikat CIA, ciekawym wymogiem jest konieczność ciągłego kontynuowania profesjonalnej edukacji, która ma być formalnie udokumentowana w liczbie 40 godzin szkoleniowych do końca każdego roku kalendarzowego. 

Samo zdobycie kwalifikacji to koszt około 9 tys. złotych. Dodatkowe kilka tysięcy powinny doliczyć osoby, które zdecydują się na uczestniczenie w kursach przygotowujących do egzaminów. Warto rozważyć taką możliwość ze względu na wysoki próg zaliczenia determinujący niski odsetek zdawalności, utrzymujący się w granicach 40%. 

Dlaczego warto posiadać certyfikat?

Powszechnie znane jest stwierdzenie, że dobry specjalista musi uczyć się całe życie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie nie tylko w zdobywanym latami doświadczeniu, ale również w poszerzaniu i aktualizacji swojej wiedzy teoretycznej. Popularność niektórych certyfikatów doprowadziła do sytuacji, w której posiadanie odpowiedniej kwalifikacji już nie tylko ułatwia nam dalszy rozwój kariery. Obecnie to często jedyna możliwość na zrobienie kroku naprzód lub wręcz wymóg do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Posiadanie odpowiedniego certyfikatu nie tylko daje nam olbrzymią wiedzę i rozeznanie w danej dziedzinie, ale również jest pozytywnym sygnałem dla pracodawcy. Pokazujemy, że ma on do czynienia z poważnym kandydatem, który inwestuje w swój rozwój. Taka postawa jest szczególnie doceniana przez rynek i hojnie wynagradzana.

Przed przystąpieniem do pierwszych egzaminów, warto zapoznać się z istniejącą ofertą szkoleń, które przygotują nas z wymaganych zagadnień i pozwolą zdobyć upragnione kwalifikacje. Na altEd gromadzimy informacje na temat szkoleń biznesowych, w tym również kursów przygotowujących do egzaminów certyfikacyjnych. Sprawdź oferty dostępne na naszej stronie i znajdź najlepsze zajęcia dla siebie!

Jesteś w trakcie kursu lub świeżo po jego ukończeniu? Zostaw swój komentarz i oceń go na altEd. Pomóż innym w wyborze najlepszej oferty!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.