Zaloguj się

Kompetencje miękkie, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie

Kompetencje miękkie, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie

Kompetencje miękkie są ważnym, choć często niedocenianym, składnikiem indywidualnego sukcesu zawodowego każdego pracownika. Skąd jednak wiedzieć, które umiejętności są najbardziej pożądane na rynku pracy i w jaki sposób można je doskonalić?

Kompetencje miękkie zaczęły obecnie odgrywać bardzo ważną rolę w ścieżce kariery zawodowej, w procesach rekrutacji czy zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nie wystarczy już być tylko dobrym specjalistą, mistrzem w swojej dziedzinie. Większość firm zdaje sobie już sprawę, że należy inwestować nie tylko w rozwój wiedzy posiadanej przez pracownika, ale również w jego umiejętności miękkie. 

Podczas badania przeprowadzonego przez portal LinkedIn wśród liderów w 2018 roku, aż 57% z nich wskazało, że umiejętności miękkie są dla nich ważniejsze niż twarde. Jak się jednak okazuje, są one często trudniejsze do opanowania niż tzw. umiejętności “twarde” określające wiedzę z danej dziedziny, znajomość technologii czy umiejętności analityczne.

Co to są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie są bardzo mocno związane z naszą psychiką i zachowaniem. Skupiają się głównie na postawach, które w danych sytuacjach pozwalają nam na skuteczne odruchy i reakcje. Jest to pojęcie bardzo szerokie, które zwykło się dzielić na dwie główne podgrupy: umiejętności osobiste oraz umiejętności interpersonalne

Umiejętności osobiste to inaczej zdolności umożliwiające efektywne zarządzanie sobą. Zaliczyć do nich można umiejętność i organizację pracy pod presją czasu, inteligencję emocjonalną, radzenie sobie ze stresem oraz motywację i zaangażowanie. W grupie tej jest również miejsce dla takich cech jak asertywność, kreatywność czy optymizm i pozytywne nastawienie.

Z kolei umiejętności interpersonalne w dużej mierze opierają się na zdolnościach komunikacyjnych i są wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi. Wśród nich należy wymienić zdolności perswazyjne, autoprezentację, rozwiązywanie konfliktów czy delegowanie zadań. Bardzo ważne miejsce zajmuje też umiejętność pracy w grupie, co bezpośrednio przekłada się na wyniki zespołu.

Jakie kompetencje miękkie są ważne?

Właściwie o wszystkich kompetencjach miękkich moglibyśmy powiedzieć, że są kluczowe w pracy zawodowej , lecz wśród nich jest  kilka, które powinny szczególnie zwrócić naszą uwagę. Aby odnieść sukces w biznesie najbardziej pomocne mogą być:

  1. Przywództwo
  2. Komunikacja
  3. Współpraca
  4. Zarządzanie czasem
  5. Chęć rozwoju i nauki
  6. Motywacja i zaangażowanie
  7. Zdolności organizacyjne

Każda z powyższych umiejętności przyczynia się w większym lub mniejszym stopniu do odnoszonych rezultatów i rozwoju naszej kariery. Przywództwo i zdolności organizacyjne to kompetencje typowe dla liderów i osób zarządzających zasobami ludzkimi. Z kolei komunikacja i współpraca są kompetencjami uniwersalnymi, które są potrzebne na każdym etapie naszej kariery. Podobnie jak odpowiednie zarządzanie czasem i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nie należy zaniedbywać również ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i chęci rozwoju. Oczywistym jest, że są to kompetencje kluczowe na początku naszej kariery, ale tak naprawdę w połączeniu ze zdolnością adaptacji są one ważne przez cały okres jej trwania.

szkolenia kompetencje miekkie

Oprócz wyżej wymienionych istotną rolę pełni również wykształcona w nas inteligencja emocjonalna. Dzięki umiejętności rozpoznawania własnych oraz cudzych emocji, jesteśmy w stanie zachowywać się taktownie oraz szybko dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Staje się to niezwykle ważne podczas negocjacji, stresujących sytuacji, rozmów o pracę czy chociażby gdy chcemy poprosić przełożonego o podwyżkę.

W obecnych czasach coraz ważniejsza wydaje się być umiejętność pracy w środowisku multikulturowym. Globalny zasięg korporacji, coraz bardziej otwarte granice czy możliwość pracy zdalnej determinują interakcje z osobami z wielu odmiennych kultur i regionów. Zdolność współpracy oraz pozytywne nastawienie, z pewnością przełożą się na wymierne korzyści. 

Nie bez znaczenia jest również pewność siebie, która zawsze powinna wiązać się ze świadomością własnych zalet i wad. Dzięki temu jesteśmy mniej podatni na rozczarowania i przecenę własnych umiejętności. Połączenie tych cech poszukiwane jest przez pracodawców, gdyż ukazuje wysoką wiarę w swoje zdolności, a jednocześnie pokorę i umiejętność realistycznej oceny sytuacji.

Dlaczego nie rozwijamy kompetencji miękkich?

Wiele osób lekceważy szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, gdyż jest przekonana, że już je posiada. Takie podejście wynika często z braku świadomości czym tak naprawdę są umiejętności miękkie. Może to wynikać z faktu, iż na zdolności te nie kładzie się odpowiedniego nacisku podczas edukacji szkolnej. Stąd często w późniejszym etapie życia rodzi się frustracja z powodu stagnacji kariery zawodowej lub też odpadnięcia w procesie rekrutacji do wymarzonej pracy.

Nawet jeśli część osób posiada wspomniane kompetencje miękkie, to niektóre z nich wymagają ciągłej pracy i doskonalenia. Dobrym przykładem mogą być umiejętności przywódcze czy też optymalnego zarządzania własnym czasem. W końcu wraz z postępującą karierą zawodową zmienia się perspektywa wykonywanej pracy i liczba obowiązków.

Jak doskonalić swoje kompetencje miękkie?

Istnieją różne metody, za pomocą których można trenować umiejętności miękkie. Konieczna jest jednak odpowiednia motywacja. Zanim zdecydujemy się na kurs, warto na początku spróbować obiektywnie przyjrzeć się swojemu poziomowi kompetencji miękkich. Zadać sobie następujące pytania: W czym jesteśmy najlepsi? Do czego mamy wrodzone predyspozycje? Z czym sobie nie radzimy? Dopiero po odpowiedzeniu na te pytania, powinniśmy zabrać się za szukanie odpowiedniego szkolenia.

To, co często powtarzane jest przez szkoleniowców jak mantra, to fakt, że przyswajanie samej teorii z zakresu kompetencji miękkich nie da żadnych rezultatów. W tym przypadku potrzebna jest praktyka, gdyż tylko w ten sposób możemy zapewnić sobie odpowiednią informację zwrotną. Co istotne, na konstruktywny feedback możemy liczyć nie tylko ze strony prowadzącego szkolenie, ale również od pozostałych uczestników. W miarę praktykowania danej umiejętności zaczniemy zauważać, że staje się ona dla nas coraz bardziej naturalna i wchodzi nam niejako w nawyk. 

Aby odpowiednio pracować nad własnymi umiejętnościami, warto jest skorzystać z dostępnej na rynku, bogatej oferty szkoleń. Kursy zazwyczaj odbywają się w formie odgrywania ról w sytuacjach odwzorowujących te, z którymi stykamy się na co dzień w życiu zawodowym i prywatnym. Dzięki doświadczonym trenerom i wielu próbom, jesteśmy w stanie rozwijać swoje kompetencje miękkie w tempie znacznie szybszym, aniżeli pracując nad nimi indywidualnie. 

Na altEd znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące kursów oraz organizujących je szkół i firm szkoleniowych. Sprawdź oferty kursów biznesowych, w tym szkoleń z kompetencji miękkich, które są dostępne na naszej platformie i znajdź najlepsze zajęcia w swojej okolicy!

Jesteś w trakcie kursu lub świeżo po jego ukończeniu? Zostaw swój komentarz i oceń go na altEd. Pomóż innym w wyborze najlepszej oferty!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.