Zaloguj się

IBD Business School Biznes

ul. Wyzwolenia 63, Serock

IBD Business School szkolenia dla menedżerów prowadzi od 1990 roku. Są one realizowane według autorskich programów i zgodnie z nowoczesną metodyką. Noszą warsztatowy charakter i szczególny akcent kładą na kształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji, wymaganych przez rynek. Zajęcia na szkoleniach menedżerskich prowadzą doświadczeni i cenieni przez uczestników trenerzy biznesu, wykładowcy, coachowie i mentorzy.

Kursy

Oferta

Szkolenia Strategia i Zarządzanie

 • IBD Advanced Management Program (IBD AMP)

  Program dla kadry zarządzającej – IBD AMP – został stworzony z myślą o przedstawicielach wyższej kadry zarządzającej, których celem jest nie tylko poszerzanie swojej wiedzy, ale i chcących zmienić własną ścieżkę kariery, poważnie myślących o rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności lub działalności firmy.

  Szczegóły

 • Business Strategy for HR Directors (BS HRD)

  Szkolenie dla dyrektorów HR – Business Strategy for HR Directors – jest unikalnym programem dla szefów HR dużych organizacji, których wyzwania biznesowe wymagają pełnej spójności tych dwóch obszarów.

  Szczegóły

 • Building Company Growth through Innovation (BCGI)

  Szkolenie wyposaża uczestników w zestaw praktycznych narzędzi do budowy strategii rozwoju produktów, projektowania innowacyjnych procesów i modeli biznesowych oraz tworzenia wartości dodanej dla klienta.

  Szczegóły

Szkolenia Przywództwo

 • High Performance Leadership (HPL)

  Szkolenie to unikatowy program dla doświadczonych i ambitnych menedżerów. Został opracowany przez ekspertów IBD Business School na podstawie wielu własnych badań kadry menedżerskiej, międzynarodowej wiedzy, praktyki zagranicznych i polskich organizacji.

  Szczegóły

 • Rising Leaders Program (RLP)

  Szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w tej roli, oraz dla osób, które w przyszłości chcą pracować jako menedżerowie.

  Szczegóły

 • Certificate in Business Mentoring (CBM)

  Szkolenie z mentoringu adresowane do wszystkich osób – trenerów, menedżerów, coachów – które chcą poznać i zrozumieć, na czym polega mentoring.

  Szczegóły

Szkolenia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

 • Certified HR Business Partner (CHRBP)

  Zaawansowany i kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż.

  Szczegóły

 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

  Kurs jest oparty na najnowszych badaniach nad systemami AC prowadzonymi w USA i Europie oraz na własnych doświadczeniach IBD w konstruowaniu i prowadzeniu sesji AC/DC.

  Szczegóły

 • Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

  Certyfikowane szkolenie dostarczające kompleksową wiedzę z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier i zarządzania talentami w odniesieniu do strategii organizacji oraz jej modelu kompetencyjnego.

  Szczegóły

 • Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

  Program jest zwartym kompendium praktycznej wiedzy z zakresu budowania i wdrażania systemów wynagrodzeń w firmie, zasad tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatek płac.

  Szczegóły

 • Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP)

  Program w usystematyzowany i kompleksowy sposób przygotowuje uczestników do przeprowadzenia wszystkich etapów doboru pracowników: od rekrutacji, przez selekcję do oceny.

  Szczegóły

 • Test TIC | Test Intentio Consensio

  Test TIC – Test Intentio Consensio mierzy dwie globalne cechy osobowości – gotowość do wkładania wysiłku w pracę (intentio) i gotowość do podejmowania współpracy (consensio).

  Szczegóły

Szkolenia Marketing i Sprzedaż

 • Advanced Marketing Expedition (AME)

  Szkolenie to unikalny na rynku szkoleniowym rozwojowo-inspiracyjny program w duchu marketingu doświadczeń. Powstał na bazie doświadczeń, najnowszych teorii, przemyśleń praktyków i kadry naukowo-dydaktycznej IBD Business School.

  Szczegóły

 • Innovative Product Development (IPD)

  Innowacje produktowe to warunek osiągania przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy. To także strategia działania promowana i wspierana w ramach polityki UE – jeden z trzech priorytetowych obszarów Strategii „Europa 2020”.

  Szczegóły

 • Content marketing (CM)

  Szkolenie jest okazją do przeglądu najskuteczniejszych technik marketingu treści, które pomagają wygenerować ruch w Google, ale też lepiej zrozumieć konsumentów, zbliżyć się do nich oraz sprzedawać więcej.

  Szczegóły

 • Advanced Sales Management Program (ASMP)

  Akademia Menedżera Sprzedaży to szkolenie dla ambitnych, wymagających menedżerów, którzy rozumieją, jak ważne w skuteczności działania zespołów sprzedażowych jest trafne definiowanie celów, wyznaczanie klarownych i spójnych wskaźników ich realizacji oraz skuteczne egzekwowanie i motywowanie zespołu handlowego.

  Szczegóły

 • Advanced Negotiation Program (ANP)

  Program przygotowuje do udziału w całym procesie negocjacyjnym – od określenia celów do wypracowania optymalnych wyników. Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów umiejętności interpersonalnych.

  Szczegóły

Szkolenia Finanse i Ład Korporacyjny

 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

  Kurs organizowany od 1990 roku z liczbą ponad 7 tys. absolwentów. Wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu wyższej kadry menedżerskiej.

  Szczegóły

 • Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych

  Kompleksowy program wzmacniania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dedykowany dla pracowników sektora bankowego. Niezbędny do skutecznego podejścia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E.

  Szczegóły

 • Ocena projektów inwestycyjnych

  Szkolenie systematyzuje wiedzę z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i analizy ryzyka inwestycji oraz z zakresu motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych.

  Szczegóły

 • Finanse dla niefinansistów poziom I

  Program Finanse dla niefinansistów – poziom podstawowy w szczególności adresowany jest do osób, które muszą podejmować decyzje finansowe i rozumieć ich skutki.

  Szczegóły

 • Finanse dla niefinansistów poziom II

  Szkolenie z finansów dla niefinansistów, poziom II w znakomity sposób systematyzuje i uzupełnia wiedzę z zakresu analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych i budżetowania.

  Szczegóły

Szkoła Coachingu IBD-NMC

 • Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

  Kurs coachingu CFC, z międzynarodową certyfikacją, prowadzony przez doświadczonych coachów. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności coachingowe, niezbędne w pracy w organizacji lub w charakterze coacha.

  Szczegóły

 • Practitioner Coach Diploma (PCD)

  Practitioner Coach Diploma to zaawansowany kurs coachingu, rekomendowany w szczególności dla absolwentów kursu Coaching Fundamentals Certificate.

  Szczegóły

 • Executive & Corporate Coach Diploma (ECCD)

  Kurs kontynuujący rozwój kompetencji coachingowych niezbędnych w pracy ze średnią i najwyższą kadrą menedżerską, przed którą stoją wyzwania w zarządzaniu zmianą w organizacjach

  Szczegóły

 • Supervised Coaching Masterclass (MA)

  W trakcie każdego dnia szkoleniowego, uczestnicy określają indywidualny cel, związany z prowadzeniem sesji coachingowej, nad którym będą pracować.

  Szczegóły

 • Quantum Goal Achievement (QGA)

  Jednodniowy warsztat wychodzący naprzeciw powszechnemu oczekiwaniu, aby wiedza na temat planowania szła w parze z umiejętnością przekładania dążeń na codzienną praktykę osiągania celów.

  Szczegóły

 • Introduction to Coaching (ItC)

  Jednodniowe warsztaty, które prowadzi Gerard O’Donovan – założyciel szkoły Noble Manhattan Coaching, mówca o niezwykłej charyzmie, powszechnie znany i ceniony w międzynarodowym środowisku.

  Szczegóły

 • Business Building Day (BBD)

  Szkolenie prowadzi Gerard O’Donovan, który poprzez Noble Manhattan Coaching, od blisko 20 lat dostarcza wszystkie narzędzia, kursy i udostępnia zasoby, aby kształcić wspaniałych i profesjonalnych coachów.

  Szczegóły

Szkoła Trenerów Biznesu IBD

 • Business Trainer Certificate (BTC)

  Program łączy w sobie nowatorskie podejście w kształceniu trenerów biznesu (np. diagnoza kompetencji trenerskich), wieloletnie doświadczenie IBD Business School w tym zakresie oraz możliwość zdobycia profesjonalnych kwalifikacji coachingowych, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikacjami.

  Szczegóły

 • Master Sales Trainer Certificate (MST)

  Program skonstruowany jest w specyficzny, nowatorski jak na polski rynek sposób. Nacisk postawiony jest na rozwoju kompetencji osobistych trenera, na wydobyciu wszystkiego, co możliwe w czasie trwania zajęć, z jego naturalnego, wewnętrznego potencjału.

  Szczegóły

Dodaj opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogólna ocena