Zaloguj się

EY Academy of Business Biznes

al. Armii Ludowej 26, Warszawa

EY Academy of Business to gwarancja wysokiej jakości i profesjonalizmu, które są wynikiem wieloletniego doświadczenia w zakresie programów szkoleniowych dla firm prywatnych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, jak również klientów indywidualnych. Akademia nastawiona jest na skuteczne wsparcie firm w rozwoju menedżerów i pracowników. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy z kadrą kierowniczą i HR, celnej identyfikacji potrzeb rozwojowych, rekomendowaniu i wdrażaniu zróżnicowanych narzędzi biznesowych oraz pomocy w zbudowaniu otoczenia wspierającego rozwój. Każdy tener jest praktykiem biznesowym, który odbył bardzo intensywny trening przygotowawczy do roli wykładowowcy. Na ofertę kursów składają się zarówno szkolenia w języku polskim jak i angielskim.

Kursy

Oferta

Szkolenia z podatków

 • Akademia Podatkowa - podatki od podstaw

  Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych w działach finansowych i księgowych, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego.

  Szczegóły

 • Zerowy PIT - najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Szkolenie adresowane jest do pracowników działów HR, w szczególności odpowiedzialnych za rozliczenia kadrowo-płacowe, opodatkowanie, HR Business Partnering, komunikację z pracownikami, rekrutację oraz employer branding.

  Szczegóły

 • Rozliczenia VAT - najczęściej popełniane błędy i dylematy interpretacyjne

  Kursanci dowiedzą się jakie są dylematy i najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach; jak odliczyć podatek VAT oraz jakie są zakazy, wyjątki i kontrowersje z tym związane.

  Szczegóły

 • Podatkowy niezbędnik menedżera

  Na szkoleniu zostanie przedstawiona wiedza z zakresu zabezpieczania interesów przedsiębiorstwa, niuansów podatkowych, działania podatków VAT i CIT oraz obowiązków podatkowych dla firm.

  Szczegóły

 • Ceny transferowe w praktyce

  W ramach szkolenia szczegółowo przedstawiony zostanie zakres wprowadzanych zmian oraz utrwalona wiedza na temat aktualnie obowiązujących przepisów. Wszystko zaś z silnym naciskiem na praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych.

  Szczegóły

Szkolenia z finansów

 • Lean Six Sigma Finance

  Lean Six Sigma Finance to rozszerzenie koncepcji Six Sigma i Lean Manufacturing na wszystkie branże, również na usługi i finanse oraz stworzenie kompleksowego systemu zarządzającego jakością w przedsiębiorstwie, angażującego każdego pracownika w zmiany w każdym obszarze przedsiębiorstwa.

  Szczegóły

 • Finance Lead - program mentoringowy dla finansistów

  Program mentoringowy powstał z myślą o dynamicznych i ambitnych praktykach biznesu, którzy na co dzień związani są z obszarem finansów przedsiębiorstw.

  Szczegóły

 • Teoria ograniczeń w controllingu finansowym

  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu teorii ograniczeń i umiejętności zastosowania tej teorii w controllingu finansowym w celu skutecznego rozwiązywania wielu problemów, przed którymi stają menedżerowie.

  Szczegóły

 • Rachunkowość zarządcza - szkolenia z wykorzystaniem MS Excel

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej (wewnętrznej), źródeł pozyskiwania informacji oraz metod przedstawiania i wykorzystywania tej informacji w praktyce.

  Szczegóły

 • Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie

  Uczestnicy poznają światowe trendy i praktyki w zakresie kluczowych wskaźników efektywności. Dowiadują się też, jak uniknąć błędów w systemach mierzenia wyników.

  Szczegóły

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

  Szkolenie zwiększające świadomość, wiedzę techniczną oraz umiejętności kierownictwa w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz ryzykiem cen towarów.

  Szczegóły

 • Zaawansowana sprawozdawczość finansowa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości

  Celem szkolenia dla analityków jest analiza wpływu wybranych transakcji i zdarzeń na poszczególne elementy sprawozdania finansowego. Szkolenie skupia się na zagadnieniach budzących najczęstsze wątpliwości analityków sprawozdań finansowych.

  Szczegóły

 • Praktyka wyceny spółek – warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel

  Uczestnicy pozyskają umiejętność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz umiejętność interpretacji raportów z wyceny przygotowanych przez doradców lub analityków giełdowych.

  Szczegóły

Szkolenia z zarządzania

 • Sales and Operational Planning ( S&OP)

  Uczestnicy dowiedzą się na co należy zwrócić uwagę przy budowaniu S&OP w firmie, w jaki sposób nim zarządzać oraz jak osiągnąć optymalne efekty.

  Szczegóły

 • Budowanie strategii biznesowej

  Trzydniowe szkolenie z budowania strategii adresowane jest do właścicieli firm, członków zarządu oraz kadry kierowniczej wysokiego szczebla. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do stworzenia spójnej strategii biznesowej organizacji.

  Szczegóły

 • Zarządzanie ryzykiem

  Dwudniowe szkolenie z zarządzania ryzykiem adresowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej, pracowników działów ryzyka, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich zainteresowanych analizą ryzyka w organizacji.

  Szczegóły

 • Zarządzanie wiedzą

  Celem szkolenia jest przedstawienie szerokiego spektrum technik zarządzania wiedzą służących pozyskiwaniu, lokalizowaniu, tworzeniu, transferowi, wykorzystaniu i retencji wiedzy korporacyjnej.

  Szczegóły

 • Zarządzanie zmianą - kompendium wiedzy

  Warsztaty oparte są głównie o ćwiczenie poszczególnych umiejętności przydatnych w procesie wdrażania zmian organizacyjnych. Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy.

  Szczegóły

 • Zarządzanie kulturą organizacji

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z działaniami i czynnikami niezbędnymi do skutecznej zmiany kultury organizacji oraz poznanie praktycznych aspektów procesu zmiany, w tym najczęściej spotykanych pułapek.

  Szczegóły

 • Strategiczny wywiad konkurencyjny

  Współczesny wywiad konkurencyjny przestał być już wywiadem tylko o konkurentach. To wywiad, który prowadzi do wzrostu konkurencyjności firmy na coraz bardziej wymagających rynkach i dostarcza najwyższemu kierownictwu rekomendacji odnośnie strategicznych posunięć firmy w najbliższej przyszłości.

  Szczegóły

 • Oszustwa i nadużycia w organizacjach

  Szkolenie dostarcza wiedzy i narzędzi, jak zbadać, czy organizacja skutecznie zarządza ryzykiem oszustw i nadużyć. Program szkolenia został poszerzony o grę strategiczną.

  Szczegóły

Szkolenia z międzynarodowych kwalifikacji

 • ACCA

  ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zrzeszającą specjalistów finansowych z całego świata. Aby zostać jej członkiem, należy wykazać się praktyką zawodową oraz zdać 13 egzaminów w ramach programu ACCA.

  Szczegóły

 • CFA

  Kwalifikacje CFA (Chartered Financial Analyst) to najlepszy sposób na karierę zawodową dla osób chcących specjalizować się w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzaniu instrumentami pochodnymi oraz zarządzaniu inwestycjami finansowymi.

  Szczegóły

 • PMP

  Certyfikat PMP jest uznanym na całym świecie potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania projektami, wydawanym przez amerykańską organizację PMI zrzeszającą ekspertów zarządzania projektami według najlepszych standardów.

  Szczegóły

 • CIA

  CIA to jedyne powszechnie uznawane na całym świecie kwalifikacje z audytu wewnętrznego.

  Szczegóły

Szkolenia prawne

 • Akademia Finansów dla Prawników

  Szkolenie kierowane jest do prawników reprezentujących zarówno kancelarie prawnicze, jak i działy prawne przedsiębiorstw. Dzięki niemu nabędą wiedzę praktyczną, która sprawi, że w pełni zrozumieją biznes i bez problemu będą poruszać się w zagadnieniach finansowych.

  Szczegóły

 • Budowanie wizerunku kancelarii

  Szkolenie adresowane jest do prawników reprezentujących kancelarie prawne oraz pracowników kancelarii i biur rachunkowych odpowiedzialnych za PR, komunikację, marketing i HR.

  Szczegóły

 • Zmiany w prawie pracy

  Celem szkolenia jest przybliżenie nowych obowiązków po stronie pracowników działów HR oraz konieczność zmian w określonych procesach pracowniczych wynikających ze zmienionych przepisów wraz ze wskazaniem i przedyskutowaniem potencjalnie problematycznych obszarów.

  Szczegóły

 • Ryzyka prawne w umowach

  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad związanych z prawidłowym zawarciem umowy, jak również określeniem podmiotów odpowiedzialnych oraz zasad odpowiedzialności w wypadku jej niewykonania, bądź nieprawidłowego wykonania.

  Szczegóły

Szkolenia z innowacji

 • Thinking Tools: Narzędzia tworzenia skutecznego komunikatu

  Uczestnicy poznają narzędzia pracy myślowej służące przełożeniu cech produktu na wartość atrakcyjną i zrozumiałą dla odbiorcy z wybranej grupy docelowej. Dowiedzą się, jak zorganizować systematyczną pracę zespołową i wykorzystać w praktyce osiem wzorców tworzenia skutecznej komunikacji.

  Szczegóły

 • Design Thinking

  Design Thinking to złożony, iteracyjny proces projektowania doskonałych produktów, usług, projektów i marek skoncentrowanych na człowieku. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych sprawdzonymi metodami wspierającymi rozwój biznesu.

  Szczegóły

 • Wdrażanie i zarządzanie projektem R&D

  Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak, w oparciu o metody zarządzania projektami, budować i zarządzać kulturą innowacji w firmie oraz jak skutecznie ograniczać ryzyko na poszczególnych etapach realizacji projektów R&D.

  Szczegóły

Szkolenia z zarządzania projektami

 • Zarządzanie portfelem projektów

  W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak budować harmonogram portfela projektów, wyznaczać zadania krytyczne z punktu widzenia realizacji całego portfela oraz koordynować projekty realizowane przez wielu dostawców.

  Szczegóły

 • Praktyczne zarządzanie projektami

  Program dwudniowych warsztatów poświęcony jest przekazaniu uczestnikom narzędzi służących wdrożeniu zasad monitorowania projektu, które pozwalają na wczesne ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach.

  Szczegóły

 • Zarządzanie projektem - poziom Executive

  Szkolenie umożliwi uczestnikom lepsze zrozumienie swojej roli, odpowiedzialności i uprawnień, by właściwie nadzorować realizowane projekty.

  Szczegóły

 • Agile Project Management

  Podejście Agile pozwala na pełne wykorzystanie potencjału zespołu oraz kreatywności ludzi – nie tylko osób zarządzających, ale całego zespołu. Uczestnicy. Podczas symulacji projektu użytkownicy poznają techniki i narzędzia wykorzystywane do różnych projektów, m.in. SCRUM, Kanban.

  Szczegóły

Szkolenia ze sprzedaży

 • Akademia Sprzedaży

  Program przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zajmują się bezpośrednio lub pośrednio sprzedażą usług lub towarów.

  Szczegóły

 • Akademia Negocjacji

  Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać aspekty negocjacji oraz przećwiczą umiejętności, które decydują o wyniku prowadzonych negocjacji.

  Szczegóły

Szkolenia z kompetencji osobistych

 • Perswazja w biznesie czyli umiejętność przekonania do własnego zdania

  Warsztat, podczas którego uczestnicy nauczą się, jak przekonać do swojego zdania lub spowodować, aby uczestnik interakcji (odbiorca/ odbiorcy) sam doszedł do przyjętych przez nas założeń i podjął działania zgodne z naszymi oczekiwaniami.

  Szczegóły

 • Zarządzanie zadaniami w czasie. Efektywność osobista

  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z serią podejść i narzędzi do bardzo wielu czynników, które dziś determinują osobistą efektywność. Szkolenie będzie też okazją do spojrzenia na własne przekonania i nawyki kształtujące efektywność, analizę czynników odpowiadających za nie efektywność takich jak prokrastynacja czy wielozadaniowość.

  Szczegóły

 • Komunikacja nastawiona na współpracę

  Celem szkolenia jest m.in. rozwijanie świadomości strategicznych metod porozumiewania się, praktyczne wykorzystanie informacji zwrotnej do koordynowania współpracy oraz rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się.

  Szczegóły

Lokalizacja

Opinie (2)

4.5 w skali do 5
Ogólna ocena 4.5
 • Beata
  30 marca 2020 o 17:26

  Szkolenia w EY Academy to dobre rozwiązanie, dla osób które zastawiają się nad zmianą pracy, można dużo skorzystać z uczestnictwa w szkoleniu 🙂 Ponadto spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i opinii ze środowiska pracy.

  Pomocna opinia
 • Anna
  31 stycznia 2020 o 07:22

  Gorąco polecam. Atmosfera i kadra na najwyższym poziomie, pełen profesjonalizm.

  Pomocna opinia

Dodaj opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogólna ocena