Zaloguj się

Fundacja Rozwoju Rachunkowości Biznes

ul. Wita Stwosza 32/lok. 5, Warszawa

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W ramach swojej działalności Fundacja realizuje usługi w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości, konsultingu, konferencji i szkoleń. Działalność szkoleniowa jest prowadzona przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o., które w swojej ofercie posiada kursy podnoszące poziom wiedzy merytorycznej środowiska biznesu: kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, kadr finansowo-księgowych, specjalistów, a także osób prywatnych. Fundacja dba zarówno o potrzeby osób, które dysponują wiedzą podstawową i chciałyby ją rozszerzyć, jak i osób, pragnących zdobyć nowe, cenne na rynku pracy kwalifikacje.

Kursy

Oferta

Kursy rachunkowe

 • Asystent do spraw księgowości

  Kurs prowadzony jest od podstaw i przedstawia zagadnienia z zakresu rachunkowości, fakturowania, aktywów i pasywów jednostki, przychodów i kosztów, typowych operacji gospodarczych firmy, omawia podmioty gospodarcze i system podatkowy w Polsce oraz uczy zastosowania w pracy księgowego programu Excel.

  Szczegóły

 • Samodzielny księgowy

  Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kompetencji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego.

  Szczegóły

 • Akademia rachunkowości

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi m. in. wyceny, ujęcia w księgach, inwentaryzacji oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym wartości niematerialnych i prawnych.

  Szczegóły

 • Główny księgowy

  Kurs umożliwia zdobycie niezbędnej, zaawansowanej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz wybranych zagadnień prawa. Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego

  Szczegóły

 • Kierownik biura księgowego

  Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego lub świadczenia usług księgowych na podstawie umów cywilnych.

  Szczegóły

 • Dyplomowany księgowy

  Dyplomowany księgowy powinien mieć min.z kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej oraz posiadać dobrą znajomość polskiej ustawy o rachunkowości.

  Szczegóły

Kursy finansowe

 • Analityk Kredytowy

  Celem kursu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników działów polityki kredytowej i analiz ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwach. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad tworzenia polityki udzielania kredytów kupieckich i zabezpieczeń wierzytelności handlowych.

  Szczegóły

 • Analityk Finansowy

  Kurs kierowany jest do osób posiadających podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną, pracowników instytucji finansowych, chcących poszerzyć kompetencje oraz osób aspirujących do objęcia stanowiska analityka finansowego.

  Szczegóły

 • Starszy Analityk Finansowy

  Kurs na starszego analityka finansowego jest rozszerzeniem kursu analityka finansowego o dodatkowe moduły z zakresu: controllingu, polityki kredytowej oraz windykacji.

  Szczegóły

 • Specjalista ds. Controllingu

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowanego w przedsiębiorstwach.

  Szczegóły

 • Kontroler Finansowy

  Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Uczestnicy nabędą umiejętności sporządzania i analizy raportów finansowych, analizowania informacji, współtworzenia standardów oraz przeprowadzania efektywnej kontroli działalności (audyt).

  Szczegóły

 • Dyrektor finansowy

  Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych.

  Szczegóły

Kursy podatkowe

 • Specjalista ds. Podatków

  Celem kursu jest zdobycie umiejętności, które usprawnią działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce.

  Szczegóły

 • Menedżer ds. rachunkowości podatkowej

  Celem kursu jest uzyskanie gruntownej i aktualnej wiedzy na temat struktury polskiego systemu podatkowego, umiejętność poprawnego rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich oraz zdobycie aktualnych wiadomości dotyczących stanu obowiązującego prawa podatkowego.

  Szczegóły

Kursy HR

 • Kadry i Płace – od podstaw

  Celem kursu jest zdobycie od podstaw umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy w działach kadrowo - płacowych. Zajęcia odbywają się w dwóch trybach: weekendowym (soboty i niedziele) lub wieczorowym – dwa popołudnia w ciągu tygodnia.

  Szczegóły

 • Kadry i Płace – dla zaawansowanych

  Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr i płac oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych, niecodziennych przypadków spotykanych w pracy kadrowej.

  Szczegóły

 • Specjalista ds. HR

  Kurs ma na celu przygotować do pełnienia funkcji HR w organizacjach o różnym poziomie wielkości. Podczas szkolenia przybliżymy uczestnikom wiedzę w zakresie najnowszych trendów i dobrych praktyk oraz tworzenia strategii HR.

  Szczegóły

Szkolenia tematyczne

Lokalizacja

Dodaj opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogólna ocena