Zaloguj się

MDDP Akademia Biznesu Biznes

al. Jana Pawła II 25, Warszawa

MDDP Akademia Biznesu to jedna z największych firm szkoleniowych w Polsce. Zespół mentorów składa się z doświadczonych menadżerów najbardziej uznanych firm szkoleniowych, zarówno na polskim jak i na międzynarodowym rynku. Akademia istnieje od ponad 10 lat, posiadając w ofercie szerokie spektrum szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych w zakresie podatków, rachunkowości, finansów czy prawa. Prowadzone są również warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego oraz rozwoju kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych. Wieloletnia praktyka w organizowaniu projektów oraz nacisk kładziony na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań sprawia, iż prowadzone przez akademię szkolenia postrzegane są jako użytczene i cenne źródło wiedzy.

Kursy

Oferta

Szkolenia Menedżerskie

 • Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników

  Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami prawa i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

  Szczegóły

 • Przywódca XXI wieku czyli leadership z pasją

  Podczas szkolenia Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się sobie pod kątem możliwości rozwijania się w roli inspirującego lidera. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, zmiany, innowacyjności i rozwoju innych.

  Szczegóły

 • Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

  Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają we współpracy z kontrahentami polskimi i zagranicznymi.

  Szczegóły

 • Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku

  Szkolenie pokazuje w praktyczny sposób jak zostać profesjonalnym trenerem, jak wspierać swoich pracowników w stosowaniu właściwych postaw i w realizacji wyznaczanych celów.

  Szczegóły

 • Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

  Celem szkolenia jest rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków

  Szczegóły

 • Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania

  Szkolenie przygotowuje uczestników do świadomego stosowania stylu coachingowego oraz doskonalenie kluczowych cech i kompetencji menedżera jako coacha.

  Szczegóły

 • Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, a w szczególności poznanie aspektów psychologicznych oraz narzędzi i metod do wykorzystania w tym procesie

  Szczegóły

 • Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

  Szkolenie przygotowuje i wdraża młodych menedżerów do pełnienia roli kierowniczej w organizacji oraz świadome zaplanowanie i budowanie przez nich ich własnej roli managerskiej i wizji zespołu.

  Szczegóły

 • Finanse dla niefinansistów

  Szkolenie jest skierowane do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu.

  Szczegóły

Szkolenia HR/Kadry

 • Pracownicze Plany Kapitałowe

  Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Szczegóły

 • Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

  Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących mobbingu, dyskryminacji i innych patologicznych zjawisk w organizacji.

  Szczegóły

 • Zarządzanie talentami w organizacji

  Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających opracowanie działań w zakresie budowania, wdrażania oraz monitorowania programów zarządzania utalentowanymi pracownikami w kontekście celów i strategii organizacji.

  Szczegóły

 • Systemy ocen pracowniczych na rynku pokoleń X Y Z

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia ocen pracowniczych lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie z wykorzystaniem nowych trendów.

  Szczegóły

 • Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

  Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Program skierowany jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

  Szczegóły

 • Controlling personalny

  Zamierzeniem warsztatu jest w szczególności nabycie umiejętności w zakresie liczenia wskaźników z controllingu personalnego i ich interpretowania oraz stosowania benchmarków.

  Szczegóły

Szkolenia z efektywności osobistej

 • Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu

  Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu świadomego kreowania rzeczywistości biznesowej tj. świadomego przyciągania takich zdarzeń, sytuacji i osób które sobie życzymy, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej.

  Szczegóły

 • Komunikacja interpersonalna

  Szkolenie stawia na doskonalenie, trening umiejętności współpracy w zespole, a także poprawa i zbudowanie atmosfery otwartości i zaufania między zespołami poprzez skuteczne zrozumienie słowa i formy przekazu drugich osób.

  Szczegóły

Szkolenia ze sprzedaży i obsługi klienta

 • Controlling Value Proposition

  Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą na skuteczniejsze podejmowanie trafnych decyzji poprzez spojrzenie na controlling jako całościowy system wspierający zarządzanie i wzrost wartości sprzedaży.

  Szczegóły

 • Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

  Celem szkolenia jest nabycie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznych technik sprzedaży.

  Szczegóły

 • Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

  Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem technik budowania kontaktu, przełamywania oporu i wywierania wpływu.

  Szczegóły

Szkolenia z zarządzania projektami

 • Podstawy zarządzania projektami

  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji Uczestników i zwiększenie efektywności w obszarze prowadzenia projektów rozliczanych z rezultatów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu.

  Szczegóły

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie poprzez usystematyzowanie wiedzy, poznanie technik i narzędzi do wykorzystania w praktyce.

  Szczegóły

Lokalizacja

Dodaj opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogólna ocena