Zaloguj się

RETHINK to firma szkoleniowo-doradcza specjalizująca się we wspieraniu cyfrowych transformacji biznesu. Zespół RETHINK pomaga w zdefiniowaniu biznesowych transformacji i rozwoju cyfrowych umiejętności w ogranizacjach. Poprzez szkolenia i coaching firma angażuje się w budowanie zespołu liderów zmian i rozwój ich kompetencji. Poprzez usługi doradcze łączące dobre praktyki zarządzania z twórczym wykorzystaniem technologii RETHINK pomaga w tworzeniu i wdrażaniu koncepcji transformacji obejmujących zagadnienia kluczowe dla nowoczesnego biznesu. Know-how i doświadczenie firmy obejmują cztery obszary stanowiące fundament cyfrowych transformacji: AGILE PRACTICES, CLOUD COMPUTING, MODERN BI/DATA SCIENCE, ARCHITECTING FOR DIGITAL.

Kursy

Oferta

Szkolenia Agile/Scrum

 • Wprowadzenie do zwinnego zarządzania

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie zarządzania projektami w podejściu agile. Szkolenie bazuje na koncepcji połączenia dsdm atern, uznanej metodyki zwinnego zarządzania projektami, ze scrum, najpopularniejszą metodyką zarządzania procesem zwinnego wytwarzania produktu.

  Szczegóły

 • Scrum dla zespołu z symulacją

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o scrum i przygotowanie ich do pracy w projektach z wykorzystaniem tej metody. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób pracujących w zespołach zajmujących się wytwarzaniem produktów w środowisku o dużej zmienności potrzeb i bliskiej współpracy z biznesem.

  Szczegóły

 • Kanban - podstawy

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie stosowania metody kanban. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie pryncypiów, praktyk a także kroków wdrożenia metody kanban.

  Szczegóły

 • Agile dla menedżera

  Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z korzyściami jaki i barierami w stosowaniu metodyk zwinnych. Pokazujemy role kierownictwa i wyzwanie jakie stoją przed kadrą zarządzającą sięgającą po agile.

  Szczegóły

 • Scrum Master

  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli scrum mastera w projektach. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "scrum master certified".

  Szczegóły

 • Scrum Product Owner

  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli właściciela produktu w projektach. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "scrum product owner".

  Szczegóły

Szkolenia z Psychologii Projektowej

 • Efektywne funkcjonowanie w zmianie

  Podczas warsztatu w sposób kompleksowy przedstawiane są moduły z zakresu psychologii zmiany, pozytywnej komunikacji zmian, rozumienia zmian jako szans a nie tylko zagrożeń, podnoszenia motywacji własnej i współpracowników, radzenia sobie ze stresem.

  Szczegóły

 • Zarządzanie zespołem projektowym

  Warsztat przygotowuje kierowników projektów i członków zespołów projektowych do efektywniejszego budowania zespołów projektowych i zarządzania nimi. Jako praktyczny warsztat symulacyjny pokazuje metody integracji członków zespołu, motywacji oraz rozwiązywania konfliktów w zespole projektowy.

  Szczegóły

 • Komunikacja i współpraca w zespole

  Celem szkolenia jest zrozumienie, że komunikacja między ludźmi jest podstawą prawidłowych relacji a ciągła dbałość o jakość komunikacji sprzyja budowaniu efektywnie pracujących zespołów.

  Szczegóły

Szkolenia blockchain

 • Developer Foundation

  Celem kursu jest wyszkolenie zespołów technicznych - deweloperów, by przekazać solidne fundamenty techniczne pod projektowanie i budowanie rozwiązań opartych o systemy rejestru rozproszonego.

  Szczegóły

 • Executive and Management Training

  Głównym celem warsztatu jest dogłębne zrozumienie właściwości i możliwości technologii blockchainowej, korzyści jej zastosowania w różnych sektorach oraz analiza case studies.

  Szczegóły

Szkolenia Big Data

 • Big Data Administration

  Szkolenie skoncentrowane jest na administrowaniu klastrem apache hadoop. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają poszczególne komponenty klastra hadoop, zarówno w warstwie fizycznej i sieciowej, jak i warstwie oprogramowania.

  Szczegóły

 • Machine Learning

  Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodyką realizacji projektów analitycznych, przekazanie wiedzy dotyczącej wykorzystania narzędzia big data do realizacji problemów biznesowych.

  Szczegóły

 • Data Preparation & Integration

  Szkolenie zapozna uczestników z technikami i technologiami integracji i transformacji danych na platformie apache hadoop.

  Szczegóły

 • Big Data for Executives

  Celem warsztatów jest omówienie najlepszych praktyk oraz komponentów architektury big data, przegląd rynku i możliwości technologii big data oraz przedstawienie najlepszych praktyk identyfikowania inicjatyw biznesowych, a także sposoby pracy z tymi inicjatywami.

  Szczegóły

Szkolenia Design Thinking

 • Warsztaty Design Thinking

  Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszystkie istotne aspekty stosowania w praktyce podejścia Design Thinking – od tworzenia idei, przez projektowanie, prototypowanie, wdrażanie do zarządzania relacjami z użytkownikami wdrożonego rozwiązania

  Szczegóły

Lokalizacja

Dodaj opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogólna ocena