Zaloguj się

Sages to firma szkoleniowa i doradcza, świadczącą usługi w zakresie IT zarówno dla firm informatycznych, jak również dla firm z innych branż, w których wytwarzanie systemów jest koniecznym warunkiem rozwoju. Firma organizuje i prowadzi szkolenia oraz kursy podnoszące kompetencje kadr oraz świadczy wysoce specjalizowane usługi doradcze. Wizją Sages jest łączenie wiedzy pochodzącej ze środowisk akademickich i doświadczenia ekspertów z obszaru praktycznych zastosowań w biznesie, aby budować kompetencje kadr w Polsce, a w szczególności przyczynić się do wzrostu efektywności i innowacyjności krajowej branży IT. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą ponad 90 współpracujących trenerów i konsultantów, posiadających szerokie doświadczenie dotyczące rozwiązań technologicznych stosowanych w branży IT.

Kursy

Oferta

Szkolenia Frontend

 • Front-end: solidne podstawy

  Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób pragnących zdobyć jak i uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą technologii potrzebnych do budowy stron i aplikacji internetowych w warstwie przeglądarki.

  Szczegóły

 • Reaktywne Programowanie w JavaScript

  Szkolenie jest przeznaczone dla programistów ze znajomością JavaScript, którzy chcą rozszerzyć swój warsztat o reaktywne programowanie po stronie klienta oraz serwera.

  Szczegóły

 • Tworzenie aplikacji z użyciem Angular

  Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, którzy chcą poznać nowoczesne poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem zaawansowanych aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki.

  Szczegóły

 • CSS podstawowy

  Celem szkolenia jest poznanie kaskadowych arkuszy stylów CSS w stopniu pozwalającym na swobodne tworzenie prostych struktur stron internetowych i nadawanie im atrakcyjnego wyglądu.

  Szczegóły

 • Zaawansowane style CSS i preprocesory CSS w praktyce

  Szkolenie jest adresowane do osób uczących się tworzenia stron internetowych, posiadających już podstawową wiedzę w tym zakresie oraz do developerów chcących pogłębić wiedzę o nowości w zakresie CSS.

  Szczegóły

 • HTML - poziom zaawansowany

  Celem szkolenia jest dogłębne poznanie języka HTML i obowiązujących standardów. Szkolenie wprowadza także do użycia CSSa, JavaScriptu oraz do podstaw SEO.

  Szczegóły

 • Gatsby - statyczne strony i dynamiczne aplikacje

  Celem szkolenia jest poznanie możliwości frameworka Gatsby i podstaw biblioteki React oraz GraphQL w stopniu umożliwiających swobodne tworzenie wydajnych, statycznych stron WWW.

  Szczegóły

Szkolenia Big Data

 • Wprowadzenie do technologii Big Data

  Szkolenie jest adresowane do analityków i programistów, którzy chcą zrobić swój pierwszy krok w kierunku poznania Big Data - technologii, gdzie wolumen przetwarzanych danych ma najwyższy priorytet i przekracza możliwości tradycyjnej architektury i systemów takich jak relacyjne bazy danych czy nawet hurtownie danych.

  Szczegóły

 • Projektowanie systemów Big Data dla architektów

  Szkolenie dla architektów korporacyjnych projektujących zarówno oprogramowanie jak i systemy, w których przetwarzane są duże ilości danych. Szkolenie jest również przydatne dla analityków biznesowych definiujących założenia projektowe.

  Szczegóły

 • Big Data dla analityków

  Przekrojowe szkolenie mające na celu zapoznanie się z narzędziami przeznaczonymi dla analityka big data. Szkolenie skupia się na płynnym wejściu w podstawy każdego narzędzia, tak aby analityk danych mógł w przyszłości bez problemu poruszać się po ekosystemie Hadoop.

  Szczegóły

 • Podstawy analizy danych w R

  Szkolenie dedykowane jest dla analityków danych, którym przestają wystarczać dotychczas używane narzędzia, a także wszystkich tych, którzy chcą poznać podstawy środowiska R.

  Szczegóły

 • Podstawy uczenia maszynowego w języku Python

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawami uczenia maszynowego oraz związanymi narzędziami w języku Python. Szkolenie pozwoli na łączenie wielu narzędzi, co z kolei umożliwia wykonywanie bardziej skomplikowanych analiz i predykcji z użyciem algorytmów uczenia maszynowego.

  Szczegóły

Szkolenia Java

 • Programowanie w języku Java

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java (w tym także w najnowszej jego wersji) oraz zapoznanie się z platformą Java w zakresie umożliwiającym swobodne poruszanie się po specyfikacjach stowarzyszonych z JSE.

  Szczegóły

 • Wprowadzenie do platformy JEE

  Szkolenie adresowane jest do programistów Java, pragnących tworzyć aplikacje webowe, korzystając z kluczowych technologii Java Enterprise Edition, lub już tworzących w tych technologiach, lecz pragnących pogłębić swoją wiedzę. Szkolenie to jest również wprowadzeniem do zagadnień nowoczesnych aplikacji webowych.

  Szczegóły

 • Testowanie na platformie Java

  Uczestnicy poznją narzędzia i techniki umożliwiające zwiększenie jakości wytwarzanego oprogramowania poprzez efektywne wykorzystanie testów automatycznych na różnych poziomach.

  Szczegóły

 • Programowanie w języku Kotlin

  Zdobycie umiejętności programowania w języku Kotlin Przedstawienie najważniejszych idiomów programistycznych języka Poznanie możliwości zastosowania języka Kotlin na różnych platformach.

  Szczegóły

Szkolenia - Technologie mobilne

 • Tworzenie aplikacji na platformie Android

  Szkolenie dedykowane dla osób znających platformę Android, chcących poznać bardziej zaawansowane aspekty dotyczące między innymi architektury, wydajności, bezpieczeństwa czy wykorzystania peryferiów urządzenia.

  Szczegóły

 • Tworzenie aplikacji Android w języku Kotlin

  Szkolenie ma charakter typowego warsztatu (jest nastawione przede wszystkim na praktyczny aspekt wykorzystania języka Kotlin). Jego głównym elementem jest rozwinięta część praktyczna polegająca na realizacji rzeczywistego projektu.

  Szczegóły

 • Programowanie w języku SWIFT

  Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać język Swift z uwzględnieniem zaawanowanych zagadnień.

  Szczegóły

 • Programowanie w języku Objective-C

  Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać język Objective-C z uwzględnieniem zaawanowanych zagadnień.

  Szczegóły

 • Tworzenie aplikacji na platformie iOS 10

  Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać platformę iOS wraz z zagadnieniami bardziej zaawansowanymi (np. praca z dużą bazą danych).

  Szczegóły

 • Tworzenie aplikacji na platformie macOS

  Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać platformę macOS wraz z zagadnieniami bardziej zaawansowanymi (m.in. wielowątkowość, działanie w tle, w tym serwisy, deamony).

  Szczegóły

Szkolenia Python

 • Programowanie w języku Python

  Szkolenie adresowane jest do: programistów chcących rozpocząć programowanie w języku Python; testerów chcących użyć języka Python do automatyzacji procesu kontroli jakości; administratorów systemów szukających uniwersalnego i elastycznego narzędzia do automatyzacji codziennych zadań.

  Szczegóły

 • Programowanie sieciowe w języku Python

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami tworzenia aplikacji sieciowych w języku Python. Szkolenie porusza zagadnienia związane z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji z użyciem biblioteki standardowej oraz szkieletów aplikacyjnych (ang. framework) związanych z komunikacją sieciową.

  Szczegóły

 • Tworzenie aplikacji webowych z użyciem Django

  Szkolenie adresowane jest do programistów znających język Python i chcących poznać framework Django, jako narzędzie do tworzenia aplikacji webowych.

  Szczegóły

Szkolenia C++

 • Programowanie w języku C++

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z programowaniem w języku C++ oraz jego biblioteką standardową. Omówione zostaną mechanizmy języka, zasady programowania obiektowego oraz poprawnego tworzenia aplikacji składających się z wielu modułów.

  Szczegóły

 • Budowa i architektura złożonych systemów w języku C++

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami budowy architektury złożonych systemów w języku C++. Na zajęciach zaznajomią się z koncepcjami definiowania architektury, wymaganiami wpływającymi na wybór poszczególnych rozwiązań oraz aspektami specyficznymi dla języka C++.

  Szczegóły

 • Dobre praktyki programowania obiektowego z zastosowaniem w języku C++

  Szkolenie skierowane jest do programistów, projektantów i architektów, którzy pragną poznać, pogłębić lub usystematyzować swoje wiadomości na temat dobrych praktyk, zasad i wzorców programowania obiektowego w C++.

  Szczegóły

 • Zaawansowane programowanie w języku C++

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami wytwarzania oprogramowania z użyciem zaawansowanych mechanizmów języka C++ oraz szablonów STL. Na zajęciach poruszamy zagadnienia związane z koncepcjami algorytmów, iteratorów i zaawansowanych struktur danych.

  Szczegóły

Szkolenia UX

 • Projektowanie zorientowane na użytkownika

  Szkolenie pokaże, w jaki sposób przewidywać interakcje użytkownika końcowego z tworzonym systemem i zapewnić maksymalną użyteczność i ergonomię rozwiązania, jakie praktyki i metody stosować, by pozyskać wymagania związane z oczekiwaną przez użytkowników użytecznością i w jaki sposób tę użyteczność testować.

  Szczegóły

 • Testowanie użyteczności i UX

  Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów z naciskiem na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i przedstawionych technik w realnych projektach.

  Szczegóły

 • Design Thinking

  Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich pracujących w obszarze IT, zarówno po stronie biznesowej, jak i technicznej, którzy chcą brać udział lub zostać moderatorami warsztatów z obszaru rozwoju produktów cyfrowych.

  Szczegóły

 • Prototypowanie aplikacji mobilnych

  Uczestnicy poznają i przećwiczą etap tworzenia prototypu aplikacji mobilnej z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi oraz będą w stanie samodzielnie zaprojektować prototyp w celu prezentacji klientom, testowania z użytkownikami lub oceny trafności pomysłu biznesowego nowej aplikacji lub funkcjonalności.

  Szczegóły

Lokalizacja

Dodaj opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogólna ocena