Zaloguj się

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Serwisu altEd.pl oraz kont pocztowych korzystających z domeny altEd.pl przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest administrator strony altEd.pl. Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem [email protected]

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez altEd.pl w celu dostarczania Użytkownikom usług drogą elektroniczną (w szczególności: rejestracja w Serwisie, utworzenie profilu, publikacja ofert) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cele te obejmują również umożliwienie Użytkownikom nawiązanie kontaktu z firmami i osobami, których oferta dostępna jest na altEd.pl. W przypadku, gdy Państwa oferta jest prezentowana na altEd.pl, wykorzystujemy Państwa dane, aby Użytkownicy Serwisu altEd.pl mieli możliwość nawiązania kontaktu z Państwem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.

altEd.pl wykorzystuje również narzędzia komunikacji elektronicznej, takie jak e-mail, w celu zapewnienia prowadzenia korespondencji (na przykład informowania Użytkowników o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub innych informacjach, które mogą zainteresować Użytkowników), jak również dla celów analitycznych, obsługi reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto altEd.pl wykorzystuje Państwa dane w celu opublikowania komentarza/recenzji w Serwisie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane te będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy w Serwisie, chyba że wcześniej poproszą Państwo o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Na Państwa życzenie altEd.pl może przekazywać Państwa dane wybranym usługodawcom, partnerom i klientom Serwisu (w szczególności gdy chcą Państwo skontaktować się z firmą lub osobą, która zamieściła na altEd.pl swoje ogłoszenie). Ponadto, z uwagi na techniczne rozwiązania, z których korzystamy, dostęp do danych Użytkowników mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla altEd.pl takie usługi jak hosting, utrzymanie serwerów czy utrzymanie baz danych. Podmioty te są odbiorcami danych w rozumieniu RODO, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie altEd.pl.

Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują prawa przyznane przez RODO. Tymi prawami są:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że mogą Państwo zwrócić się do altEd.pl o potwierdzenie czy Serwis przetwarza Państwa dane. Ponadto, zgodne z prawem dostępu, mają Państwo prawo do uzyskania kopii Państwa danych, które przetwarza altEd.pl.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że mogą Państwo poprawiać i zmieniać dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
  3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że mogą Państwo wnosić, aby altEd.pl usunął Państwa dane osobowe.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że mają Państwo prawo żądać, aby altEd.pl zminimalizował wykorzystanie Państwa danych.
  5. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Prawa te mogą Państwo zrealizować kontaktując się z altEd.pl pod adresem [email protected]

 

Informacja o plikach cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku Użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.

Stosowanie przez altEd plików cookies nie służy do identyfikacji konkretnej osoby, lecz do zapewnienia lepszego odbioru treści (w szczególności poprzez mechanizm rozpoznawania urządzeń, z jakich Użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia).

Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:

  1. Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
  2. Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
  3. Pliki cookies własne – ustawiane przez serwis altEd.pl.
  4. Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż altEd.pl, np. Google Analytics.

altEd.pl używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Pliki cookies są niezbędne altEd.pl do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. altEd.pl wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

altEd.pl wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizaji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają altEd.pl na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie i ogólnej liczby odwiedzin Serwisu. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają altEd.pl na identyfikację konkretnych osób korzystających z Serwisu.

altEd.pl wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych stronach internetowych reklamy naszego Serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszego Serwisu. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

altEd.pl nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści, a brak obsługi plików cookies uniemożliwi logowanie się.

altEd.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w altEd.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach tych serwisów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w altEd.pl.com odsyłacz (link).